Y safle cronfa ddata o siopau holiaduron ar gyfer nifer fawr o ddefnyddwyr

Fe’i bwriedir ar gyfer adnabod yn unig a allai fod yn addas i ddefnyddwyr

Mae’r holiadur yn seiliedig ar nifer o baramedrau, gan ddechrau gyda y wlad yn byw ac oedran, ac yn gorffen gyda diddordebau a Hobïau. Yn ôl yr ystadegau, y rhan fwyaf o ddefnyddwyr wedi cofrestru ar y safle»yn Dyddio yn Portiwgal», yn awyddus i gwrdd ym Mhortiwgal ac yn y gwledydd eraill.

Mae llawer ohonynt yn dechrau rhamant a chyfeillgarwch

About