Mewn salon harddwch poblogaidd»Angelica»yn cael ei ymweld yn aml gan ferched sy’n dal i fod wedi cyfarfod ag ef yn ddyn da. Mae’r awyrgylch yn y salon yn y gorau, yn ffafriol i sgwrs gyfeillgar a datgeliadau. Mae’n yma yn eithaf gwahanol, yn ddieithriaid i bob menywod eraill yn datgelu eu cyfrinachau, adrodd straeon oddi wrth ei bywyd.

Yn berchen ar salon Angelica, yn y llygaid pobl eraill yn llwyddiannus ac yn hapus i fod yn wraig briod.

Holl aelodau a chleientiaid yn troi at hi i gael cyngor

Am amser hir ac Angelica yn ddiffuant yn credu yn ei hapusrwydd. Doedd hi ddim hyd yn oed yn sylweddoli bod ei annwyl gŵr yn twyllo ar ei gyda un o gleientiaid y salon. Llechwraidd feistres yn ddiddorol, ac yn barod ar gyfer unrhyw meanness i ddinistrio eu priodas. Postio ar y wefan deunyddiau ar safleoedd eraill yn bosib dim ond gyda chaniatâd y gweinyddu y wefan a pan fyddwch yn rhoi cyswllt gweithredol i’r wefan

About