Felly, yr ateb hawdd yw yr un fath gan ei fod yn cael mewn unrhyw wlad y Gorllewin — mewn unrhyw ddinas fawr, dim ond yn mynd i unrhyw glwb sy’n edrych ar y rhan a gofynnwch o gwmpas. Chwilio Google ar gyfer Gorymdaith Hoyw neu confensiwn atodlenni (Dinas enw) a byddwch yn dod o hyd yr amseroedd pan fydd y rhan fwyaf o hoywon yn teithio i’r ddinas.

Mae asiant teithio yn gallu helpu, hefyd — nid yw pob gwestai yn benodol ar ffordd o fyw amgen ond yn hytrach maent wedi cael eu»mabwysiadu»gan y gymuned oherwydd eu bod yn derbyn neu oherwydd dim ond ar ôl màs critigol o bobl hoyw yn aros mewn tymhorau arbennig (fel yn ystod confensiynau, a dyna pam yr wyf yn dod i fyny). Dinasoedd fel Puerto Vallarta, Cancun, Mexico City, Acapulco, Guadalajara, Cabo San Lucas, maent i gyd yn ffynnu yn hoyw cymunedau. Pan fyddwch yn cyrraedd yno, gofynnwch i’ch staff y gwesty ar gyfer y lleol, clybiau hoyw a golygfa — roedd rhai dinasoedd wedi arbennig i dwristiaid cylchgronau neu pamffledi gyda LGBTQ-gyfeillgar i fusnesau sy’n efallai na fydd yn (neu a allai fod, yn dibynnu ar y lle) ond gall gael ei roi ar gais.

Cael hwyl a bod yn ddiogel

About