submit


Os Mecsico dinasyddion sy’n byw dramor yn awyddus i wed eu partner o’r un rhyw, Mecsico genhadon gall wrthod iddynt. Ond Mecsico Seneddwr Jose Alejandro Peña Fila wedi cyflwyno diwygiadau i eu Gwasanaeth Tramor Gyfraith a fyddai’n caniatáu i swyddfeydd consylaidd i awdurdodi ac yn cyhoeddi tystysgrifau priodas i gyplau waeth beth yw eu rhyw. Yn ei gyflwyniad i’r fenter ar ddydd mawrth, Villa meddai, yn ôl y Gyfraith Mecsico Wasanaeth Tramor ac yn ei Rheoliadau, mae’r awdurdodau consylaidd yn cael eu hawdurdodi i weithredu fel barnwyr Sifil y Gofrestrfa ac, felly, yn cael y pŵer i gymryd geni, priodas a marwolaeth, yn ogystal ag i roi y copi ardystiedig gohebydd. Os caiff ei basio, mae miloedd o Mecsico gallai dinasyddion yn priodi eu partneriaid un rhyw dramor, hyd yn oed os nad yw eu cartref yn datgan nad oes ar hyn o bryd yn caniatáu i uniadau o’r fath

About