Ad yn y»Dating ym Mrasil»adran gan fenywod

Mlynedd Mlynedd Cariadus, addfwyn, gyfeillgar canol-oed ferch sy’n cwrdd â dyn i berthynas rhamantus. Mae gen i nam, ni allaf siarad. Im yn aros am eich llythyrau. Elena, blynyddoedd. Pob lwc a hapusrwydd. Rita Mlynedd. Nid yw hi yn dwp, yn garedig, melys, anwadal, gyda dyn am berthynas difrifol. Wedi ymddeol, gyda’r pennaeth ffrind, nid yw’n ysmygu, yn siriol, yn gyfeillgar, melys. Mlynedd I mi, pump a deugain. Yn ddiddorol, main, yn annibynnol, gyda synnwyr digrifwch ac mae llawer o ddiddordebau. Wedi ysgaru, heb blant. Yr wyf yn byw yn Israel. Un ffordd neu arall, yn cael y rhinweddau hynny…