Beth yw hi i fod yn fenyw yn Mecsico

Pan tro cyntaf i mi symud i Fecsico i fyw gyda fy Mecsico partner, yr wyf yn sylwi ar ychydig o bethau sydd yn poeni fi. Un oedd pobl sylwadau, yn mynegi chwilfrydedd pan oeddwn yn y hwyliau i lechu yn y bar tan dri ac a ffefrir yn mynd adref ar ei ben ei hun, gan adael y tu ôl i fy mhartner yn y parti oeddwn i fod i aros ar ei gyfer. Un arall oedd gweinyddion’ syndod pan fyddaf yn codi i fyny y bil mewn bwyty neu far yn hytrach na gadael fy mhartner dalu. Ond…