Briodas â Mecsico — rwsia wraig Poeth Mecsico

Cyn priodas — dewch i gwrdd y teulu, dysgu am swyddi a tai, dod o hyd allan ar y lefel incwm a dosbarth cymdeithasol y priod yn y dyfodol. Yn Mexico mae’n hynod o bwysig. Meddwl am y statws o blant yn y dyfodol. Pan fydd ysgariad yn aml, y broblem o gludo plant os yw’r plentyn yn cael ei eni mewn priodas i Mecsico, yr wyf yn cymryd ei tu allan i Fecsico yn bosib dim ond gyda chaniatâd ysgrifenedig y tad, ac mae hyn caniatâd maent yn rhoi nid yw bob amser. Trafodwch ym mha rinwedd yr ydych…