Cyfarfod merched ym Mhortiwgal ar gyfer y briodas a’r berthynas difrifol

Hafan Gofrestru chwilio Chwilio Farn teithio cwestiynau ac atebion yn Dyddio gwasanaethau, yn weithgar, yn siriol, yn ifanc enaid o wraig. Yn ddinesydd o Wcráin, yn byw ac yn gweithio ym Mhortiwgal. Dydw i ddim yn chwilio am noddwyr, ac nid wyf am iddynt. Yr wyf yn gwerthfawrogi gonestrwydd a chwrteisi mewn pobl