Fel gwyn Americanaidd, beth ddylwn i ei wybod am dyddio ferch Mecsicanaidd. Rwyf wedi clywed llawer o bethau, ond dydw i ddim yn siwr os maen nhw i gyd yn gywir. Quora

Fel gwyn Americanaidd, beth ddylwn i ei wybod am dyddio ferch Mecsicanaidd. Rwyf wedi clywed llawer o bethau, ond dydw i ddim yn siwr os maen nhw i gyd yn gywir. Gwerthoedd yn amrywio llawer o ddosbarth i ddosbarth, felly, gan dybio eich targed ar gyfer dyddio yn cael uchaf canol i’r dosbarth uchaf yn fenyw, dyma rai awgrymiadau i gadw mewn cof: — Dynion bob amser yn talu y bil yn y bwyty. Ar ôl ychydig o ddyddiadau mae’n iawn i ddweud ydw i ei»Cinio yn cael ar chi, ond gadewch i mi dalu am pwdin hufen iâ ffilmiau…