Fel merched yn Brasil Brasil menywod

Yn ôl pob tebyg yn un o’r rhai mwyaf problemau difrifol gyda lleoliad, ac i mi yn bersonol. Yn wahanol i’r cyhoeddiad o ferched yn gwlad yr Iâ, mae’n anodd i mi yn dweud yn wrthrychol, oherwydd yr wyf wedi holl enaid fy mod yn caru ym Mrasil, a’r holl Brasil merched yn dal yn lle arbennig i mi, ond serch hynny, byddaf yn ceisio gweithredu yn unig gyda ffeithiau nad oeddwn yn gallu i sylwi ar a dysgu yn ystod fy mywyd cyfan ym Mrasil. Gall fod yn anodd i godi pob perlysiau yn unigol o ran ymddangosiad —…