Mae Brasil yn ddinas poblog gan menywod yn chwilio am ddynion sengl

Yr wyf yn siŵr bod mae llawer o ddynion yn eu ffantasïau breuddwyd o ynys poblog yn erbyn menywod egsotig. Mewn ystyr, mae yn ddinas ym Mrasil. Mae hyn yn hardd dref daleithiol, clwydo ar fryniau tonnog, yn cael ei redeg bron yn gyfan gwbl gan fenywod. Plant yn cael eu hanfon oddi yma, a pherthnasau nad ydynt yn ysmygu yn dod i y ddinas, ac eithrio ar benwythnosau. Nawr bod y merched yn penderfynu bod angen ychydig o ddynion sengl yn y ddinas. Ond mae rhybudd: dynion rhaid dilyn eu rheolau eu hunain. Mae’n debyg na ddylai fod yn…