Mae menywod Sy’n Symud i Love yn Rhannu yr Hyn a Ddigwyddodd Nesaf Iechyd Menywod

mawr rhamantus ‘yn dod gyda mi’ ystum. Am bron i hanner o fenywod sydd wedi symud am gariad, nad yw mor fawr, yn ôl arolwg newydd. Cartrefi a arolygwyd, mae pobl yn dod o hyd allan sut mae llawer wedi symud am eu perthynas a beth ddigwyddodd ar ôl. Mae’n troi allan, yn symud i fod gyda eich arwyddocaol eraill yn fwy cyffredin nag y byddech yn ei feddwl. Mae bron i un o bob pump o ymatebwyr eu perthynas adleoli a thraean o’r rhai hynny oedd wedi gwneud hynny fwy nag unwaith. Merched yn dweud eu bod yn ychydig…