Menywod a dynion o Mecsico — beth ydyn nhw

Beth yn Mecsico menywod. A dynion. Cwestiynau hyn, fel y mae’n troi allan, mae llawer o bobl yn cael eu diddordeb mewn. Pan oeddwn i’n mynd yn hwn neu y wlad honno, yn enwedig ar gyfer amser hir, yr wyf hefyd yn chwilfrydig gyda phwy y byddaf yn wyneb ac yr wyf yn byw. Mae’r ffaith bod y Mexicans yn edrych yn wahanol iawn oddi wrthym ni, mae hynny’n ffaith. Yn y trwyn, y llygaid, a rhannau eraill y corff anatomegol tebyg. Ond. Maent yn wahanol. Yn ôl pob tebyg, felly ar i ni Androsik yn gyson yn edrych fel…