Mexico Menywod

Yr wyf yn fath tosturiol digymell a priddlyd math o fenyw sydd wedi ei bywyd n bert lawer at ei gilydd ac mae ganddo lawer i’w rannu gyda y dyn cywir. Rwyf wrth fy modd i chwerthin ac fel arfer yn gweld yr ochr ddoniol mewn bywyd ac. Yr wyf yn rhamantus am byth. Rwy’n hoffi cerddoriaeth, dawns, ffilmiau da heb popcorns ac yn arbennig ar yr wyf yn hoffi darllen a theithio yn fawr iawn. Rwy’n gadarnhaol, yn llawen ac yn llawn bywyd. Yr wyf yn addoli dawnsio, darllen, gwylio ffilmiau yn yfed coffi (du), yn cael hwyl gyda…