Portiwgaleg brasil-Adolygiadau myfyrwyr

Yr wyf yn Lana ac yr wyf yn»clywed», mewn cariad â’r hud o Brasil, fy nghalon yn cael ei adael yn y carnifal yn Rio de Janeiro, ac yn yr amser byr yr wyf ond yn gallu dychwelyd i ef. Rwyf wrth fy modd portiwgaleg, yr wyf yn fyw am fy hun yn y ddinas o Rostov-ar-don, labordy meddygol technegol yn gweithio yn yr uned gofal dwys. Yr wyf yn astudio yn y Brifysgol, ac efallai nad hon yw’r unig olion sy’n byddai dod yn ôl i mi oddi wrth y Rio haul) yn Brasil. I mi ddweud bod ar…

Portiwgaleg brasil-Adolygiadau myfyrwyr

Yr wyf yn dechrau paratoi ar gyfer y daith ychydig fisoedd yn ôl, mae’n cymryd amser hir. Y peth cyntaf sy’n dod i’r meddwl yw ofn. Ofn yr anhysbys. Doeddwn i ddim eisiau mynd i unrhyw un neu unrhyw beth. Yr wyf yn cwrdd â Brasil ferch ar y Rhyngrwyd ac yn dechrau cynllunio ar daith gyda hi. Aeth yn ôl i ei chariad, a fi yw’r person y mae hi byth yn cyrraedd, ond a roddodd y cyfle i mi wneud fy syniad crazy o weld Brasil yn dod yn wir dim ond y ffordd y mae’n. Ond yr…