Yn dyddio Portiwgal am berthynas difrifol a phriodas

Ar y wefan deithio q a Dyddio gwasanaeth, yn weithgar, yn siriol, yn ifanc enaid o wraig. Yn ddinesydd o Wcráin, yn byw ac yn gweithio ym Mhortiwgal. Dydw i ddim yn chwilio am noddwyr, ac nid wyf am iddynt. Yr wyf yn gwerthfawrogi gonestrwydd a chwrteisi mewn pobl Gweld twf