Lle mae cariad yn byw, nid oes unrhyw boen, dim dicter, nid yw hyd yn oed yn y tŷ hwn, ddim yn y golwg.

Nid oes lle ar gyfer larwm. Duw yn edrych allan o’r ffenestr yn y wawr. Tyrd, Arglwydd, caredigrwydd a symlrwydd. Ac yn yr eira, a oedd yn wyn ac yn ewynnog. Yr hyn y mae byd o bechod o’r diwedd wedi dod yn pur, rydym i gyd yn mynd eneidiau pechadurus yn lân Igor Larionov, Los Angeles, y flwyddyn. George, yr Athro llenyddiaeth saesneg, unwaith yn priodoli iddo ei hun yr ateb i’r cwestiwn a yw ei dyfodol yn cael ei ar ôl y farwolaeth sydyn Amatur Jim, gyda phwy oedd yn byw am un mlynedd ar bymtheg. AP George yn ceisio cysur gan hen ffrind o Charlotte, yn ceisio i fynd drwy y harddwch o amgylch realiti i ailddarganfod ystyr bywyd

About