submit


Vanessa Ponce de León (ganwyd Mawrth, Guanajuato, Mecsico) yn Mecsico model a harddwch frenhines a oedd yn coroni Miss Byd. Hi yw Mecsico cyntaf i gael ei choroni yn Miss World. Vanessa cwblhau ei Gradd mewn Busnes Rhyngwladol ac ar hyn o bryd ar y Bwrdd y Cyfarwyddwyr o’r ganolfan Adsefydlu ar gyfer merched a gwirfoddolwyr ar gyfer ‘Ymfudwyr ddiwedd el Camino’. Mae hi yn siaradwr ar gyfer y Ieuenctid Cenedlaethol Sefydliad yn ogystal â gweithio fel model ac mae cyflwynydd. Vanessa wedi cymhwyso fel dŵr agored ddeifiwr sgwba mae hi hefyd yn mwynhau chwarae pêl-foli, paentio a Ffrisbi eithafol. Ei hoff sioe DELEDU yw’r ‘Downton Abbey’. Personol Arwyddair: ‘Rydym i gyd angen ei gilydd.’

About