Yr oedran cyfartalog o fod yn ddeddfwr talaith ar draws y wlad, ond nad oedd yn atal y rhain folks rhag rhedeg ar gyfer y swyddfa

Y ieuengaf oedd un a etholir yn, a hyd yn oed y hynaf yn unig

Cwrdd â’r tri ar ddeg ieuengaf deddfwyr wladwriaeth yn y wlad, cyn belled ag y gallwn ddweud. CYWIRIAD: y swydd Hon wedi cael ei diweddaru i adlewyrchu bod AJ Edgecombe-cu, ei dad, yn y wladwriaeth seneddwr, a oedd yn flaenorol yn y wladwriaeth cynrychiolydd

About